"Aprendre és com remar a contracorrent: quan t'atures, retrocedeixes"
Edward Benjamin Britten